Jezička škola ETC WORLD oglašava upis u novu školsku godinu. Upis traje od 01.09.2023 do 20.09.2023. Planirani početak nastave 25.09.2023.

 Sve informacije vezane za upis možete dobiti i na broj telefona: 064 205 96 45 i 032 327 488.

Upis novih polaznika se može obaviti i u prostorijama škole u vremenu od 16h- 20h svakog radnog dana počevši od 01.09.2023.

Nastava se organizuje u učionici , kroz neposredan rad sa polaznicima.  U mogućnosti smo da  organizujemo i online nastavu (preko ZOOM/Microsoft Teams platforme) u zavisnosti od potreba polaznika .

Pored kurseva stranih jezika svih nivoa A1 -C2 i uzrasta (engleski, nemački, francuski, italijanski) organizujemo i:

  • Pomoć u savladavanju gradiva engleskog jezika od V do VIII razreda kroz posebne programe prilagođene potrebama dece, rad u grupi .
  • Posebni programi za učenje engleskog jezika za decu uzrasta 5 i 6 godina. Novi , savremeni programi učenja engleskog jezika, zabavan i aktivan način učenja. 
  • Priprema za Cambridge ESOL  ispite od ove godine i za najmlađe polaznike : YLE , Key i Preliminary. Priprema kandidata za Cambridge ESOL ispite na višim nivoima: B2-C2(First, Advanced i Proficiency). Naša škola ima status zvaničnog pripemnog centar za Cambridge ispite.
  • Priprema i polaganje PEARSON ispita u prostorijama škole.
  • priprema kandidata za IELTS i TOEFL ispite.
  • Organizovanje letnijh škola kampova engleskog i nemačkog jezika u zemlji i inostranstvu (London, Beč, Berlin, Kopaonik)

 Upis školska godina 2018/2019upis 2018 001