• Naši polaznici na studijskom putovanju u Engleskoj, Londonu 2019. Učenje engleskog jezika, boravak u engleskim porodicama, upoznavanje nove kulture, načina življenja.
  • Learning English, having fun, meeting new friends.