Jedna od naših vannastavnih aktivnosti je i STORY COMPETITION , takmičenje koje smo organizovali u saradnji sa našim partnerom THE ENGLISH BOOK-om iz Beograda. Naši polaznici pišu priče, pesme, crtaju stripove na slobodnu ili zadatu temu , a cilj ovog takmičenja je podsticanje na kreativno pisanje i stvaranje na engleskom jeziku.

Konkurs za najbolji literarni rad ili strip na engleskom jeziku „My English Book“