Cambridge Assessment English cetificate

Naši kandidati se pripremaju za polaganje Cambridge medjunarodnih ispita iz engleskog jezika više od 25 godina. U pitanju su Cambridge ESOL ispiti/Cambridge Assessment English od A1 do C2 nivoa(Common European Framework of Reference for Languages CEFR)- First Certificate, Cambridge Advanced, Proficiency, IELTS. Počeli smo sa pripremom i mladjih kandidata za polaganje YLE ispita(Starters,Movers, Flyers)., kao i ispita namenjenih tinejdzerima Key and Preliminary .

Značaj učenja jezika od ranog uzrasta

Izgovor

Deca, posebno u predškolskom uzrastu, imaju mnogo veće šanse da strani jezik govore bez stranog akcenta jer do tada njihov govorni aparat još uvek nije završio sa razvojem. Veliki broj dece u najmlađem uzrastu uspe da usvoji izvorni izgovor jezika koji uči.

Uživanje u učenju

Razvoj kognitivnih i motoričkih sposobnosti prema najnovijim istraživanjima u najranijem uzrastu izuzetno je intenzivan. Deca uživaju u učenju novog. Neverovatno je koliko toga mogu da nauče dok se igraju, skaču, vrte….

Odvažnost

Deca vole izazove. Usvajaju nove reči i jezičke konstrukcije bez straha od neuspeha. Oni jedva čekaju da isprobaju naučeno i ne plaše se grešaka, za razliku od mnogih odraslih.

Plurilingvizam

Uvođenje stranog jezika na najmlađem uzrastu pomaže deci da shvate da je poznavanje različitih jezika i kultura uobičajena i normalna stvar. Kada odrastu, osećaće se sasvim prirodno i komforno u „multi-kulti“ svetu.

Dužina učenja

Na ovom uzrastu deca imaju najviše vremena. Uz to, što se duže uči, jezik se bolje i nauči. 

Danas se od svakog mladog čoveka očekuje da se kako u obrazovnom tako i u poslovnom kontekstu engleskim jezikom služi jednako dobro kao i maternjim. To je moguće jedino ako se sa učenjem počne od najranijeg uzrasta. To jeste važan preduslov, ali ne i jedini. Nije dovoljno samo poslati dete na neki kurs, gde god i kako god. Važno je postaviti jasan cilj i odabrati pravi put.

Naš cilj je da vaše dete do 4.razreda srednje škole položi Cambridge Advanced C1, međunarodno priznati jezički ispit Univerziteta u Kembridžu na C1 nivou, koji važi ceo život. Naravno, tu ne treba stati, jer učenje jezika je"lifelong" proces.

Lakši deo posla je obavljen. Postavili smo jasan cilj. Ali koji je optimalan put do njega? I kako očuvati motivaciju i želju deteta za učenjem? Loš put doduše nije opasan po život i zdravlje vašeg deteta, ali jeste gubitak vremena i novca. 

O deci i učenju jezika

  1. Šta deca vole?

Deca vole da se igraju, skaču, prave buku, da se kreću i trče u krug. Nemojte ih smirivati, iskoristite njihovu potrebu za kretanjem i primenite adekvatne jezičke zadatke

Deca vole da slušaju i pevaju. Oni su veoma dobri imitatori . Pevajte im. Oni će se uskoro pridružiti i pevati sa vama .

Deca vole da maštaju. Ona su spontana i radoznala. Dajte im prostora da se izraze.

Deca vole da se takmiče. Priredite im igre i kvizove. Podelite ih u grupe. Važno je da se na kraju proglasi pobednik, ali i da se predvidi utešna nagrada, kako bi se obezbedio fer-plej.

  1. Šta deca ne vole?

Deca ne vole monotoniju.

Ponavljanje istog koncepta im brzo postaje dosadno. Ako nisu zainteresovani, ništa neće ni naučiti.

Deca ne vole statične časove .

Ako ih uključujete u njima interesantne aktivnosti u kojima je jezik sredstvo, a ne samo cilj, oni će ispuniti zadatak prirodno usvajajući jezik kao put do rešenja. Deci je potrebna interakcija.

Deca ne vole da slušaju nastavnika sve vreme .

Treba da kumunicaruju jedni sa drugima, da uče jedni od drugih.

  1. Šta deca mogu?

Deca su veoma kreativna. Ona mogu da pričaju priče i zamišljaju nove svetove.

Deca mogu da uče nesvesno. Ona poseduju sposobnost neposrednog učenja kroz igru i interakciju.

Deci su bliske aktivnosti iz njihovog realnog života: iz škole, porodice, igre. Ona mogu da istinski zavole sve što ih podseća na to. 

  1. Šta deca ne mogu?

Mala deca ne mogu da shvate jezik putem definicije i zato im ne treba objašnjavati gramatička pravila.

Dečja pažnja je relativno kratkotrajna i varira u zavisnosti od uzrasta. Za decu uzrasta od 6 do 7 godina jedna aktivnost može da traje od 5 do 10 minuta. Promena aktivnosti ne znači promenu jezičkog fokusa, već izbor druge aktivnosti u kojoj se i dalje vežba isti sadržaj.

Merenje napretka ne smemo da zaboravimo Ni na najmanjem uzrastu

*znanje je reč koja se najčešće UPOTREBLJAVA kada je jezik u pitanju, ali nažalost pogrešno. Iz tog razloga u komunikaciji sa polaznicima i mi kao škola koristimo reč znanje, ali kad kažemo znanje jezika mislimo na: znanja, stavove, veštine i sposobnosti potrebne za  odgovorno i kooperativno mišljenje i kompetentno delovanje na stranom jeziku.

Iz ovoga se može zaključiti da Cambridge ispiti upravo mere znanje koje je potrebno za život, a ne za školu.

Kao što znate mi za ovih 26 godina koliko postojimo nismo nikada pripremamali decu da poprave ocenu u školi. U najvećem broju slučajeva to što mi radimo se reflektuje na ocenu u školi.

Razlozi kada to nije slučaj:

  • pogrešni ciljevi nastave- testiranje je isključivo gramatičko traži se šta učenik ne zna a ne šta zna
  • kriterijumi za ocenjivanje su neujednačeni
  • sposobnosti deteta.

Za dostizanje visokog nivoa potrebno je vreme.

Okvirni broj časova za postizanje određenog nivoa prema statistici Cambridge-a izgleda ovako. Common European Framework Guided Learning Hours (from beginner level)

CEFR Level

Cambridge English Exam

Number of Hours (approximate)

C2

Cambridge English: Proficiency (CPE)

1,000—1,200

C1

Cambridge English: Advanced (CAE)

700—800

B2

Cambridge English: First (FCE)

500—600

B1

Cambridge English: Preliminary (PET)

350—400

A2

Cambridge English: Key (KET)

180—200

  • Zvanično polaganje nema formalni značaj, ali CAMBRIDGE DIPLOMICA ima veliki značaj za motivaciju deteta
  • Roditelji transparentnije mogu da prate napredak svog deteta i efikasnost rada škole i profesora na putu do polaganja C1 ili C2 nivoa. Nezavisno ocenjivanje napretka vašeg deteta radi Cambridge. Na usmenom delu učestvuju ovlašćeni ispitivači sa strane. Na ovaj način se izbegava subjektivnost i procenjuje funkcionalna upotreba jezika sa polazniku nepoznatim licima van uobičajenih situacija u okviru grupe.
  • Zvanično polaganje uvećava odgovornost i mobiliše sve učesnike na efektniji angažman - decu, roditelje i profesora. Ovo ne znači da će se naš koncept nastave menjati. Deca će ove ispite polagati uz povećani angažman, ali bez dodatne presije.